Szybkie linki

Ścieżka nawigacyjna

Nawigacja:

Informacje

ilość odwiedzin obecnej strony: 5714
ostatnia aktualizacja obecnej strony:
2020-05-26 23:27
ostatnia aktualizacja w BIP:
2020-05-26 23:27

Treść strony

Konsultacje indywidualne dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Stanisławowie

Od 1 czerwca 2020 r. uruchamiamy konsultacje indywidualne dla uczniów Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Stanisławowie

 • Od 1 czerwca 2020 r. uczniowie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Stanisławowie będą mieli możliwość indywidualnych spotkań z nauczycielami – konsultacji  w celu poprawy ocen lub wyjaśnienia zagadnień niezrozumiałych, których nie da się rozwiązać poprzez konsultacje on-line.
 • W celu umówienia się na konsultacje:

  • uczeń lub jego rodzic/prawny opiekun kontaktuje się z odpowiednim nauczycielem /poprzez kanały łączności wykorzystywane do zajęć zdalnych/;

  • nauczyciel wyznacza termin i miejsce konsultacji /dzień, godzina, sala/;

  • uczeń lub jego rodzic potwierdza zgłoszenie na konsultacje w wyznaczonym terminie.

 • W przypadku trudności w skontaktowaniu się z danym nauczycielem, w sprawie konsultacji należy skontaktować się z wychowawcą klasowym.

     Uczniowie nieumówieni nie zostaną przyjęci na konsultacje!

 • Jeżeli uczeń umówił się na konsultacje, a nie może przyjść, zobowiązany jest zgłosić ten fakt odpowiednio wcześniej – nauczyciel będzie mógł zaprosić w zastępstwie innego ucznia.

 • Na konsultacje przyjmujemy tylko uczniów zdrowych – bez objawów chorobowych. Na każdy dzień konsultacji uczeń przynosi podpisane przez rodzica oświadczenie dotyczące stanu zdrowia – do pobrania poniżej załącznik do niniejszej informacji (należy wydrukować lub przepisać i podpisać, jeżeli uczeń danego dnia umówił się na konsultacje do kilku nauczycieli to przynosi jedno oświadczenie).

 • Nie przychodzimy na konsultacje, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji – w tym przypadku możliwe są tylko konsultacje on-line lub telefoniczne.

 • Uczeń zabiera do szkoły własny zestaw podręczników i przyborów. W szkole nie będzie mógł ich pożyczać od innych uczniów.

 • Uczeń przychodzący na konsultacje zobowiązany jest używania indywidualnej osłony nosa i ust (np. maseczki) – uczniowie mogą zdjąć maseczki dopiero po zajęciu wyznaczonego miejsca w sali, w której odbywa się spotkanie z nauczycielem.

 • Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk. Obliguję wszystkich wchodzących do korzystania z niego, a jeżeli uczeń ma przeciwskazania zdrowotne do stosowania środków do dezynfekcji natychmiast powinien umyć ręce.

 • opublikował: J. Leś
  data publikacji: 2020-05-26 23:23
 • zmodyfikował: J. Leś
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-26 23:27

oświadczenie dotyczące stanu zdrowia ucznia

 • opublikował: J. Leś
  data publikacji: 2020-05-21 12:19
 • zmodyfikował: J. Leś
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-21 12:21
 • opublikował: J. Leś
  data publikacji: 2020-05-21 12:19
 • opublikował: J. Leś
  data publikacji: 2020-05-21 12:22

Zajęcia opiekuńczo-wychowawwcze dla uczniów klas I-III szkoły podstawowej

Od 25 maja 2020 r. uruchamiamy zajęcia

opiekuńczo-wychowawcze dla dzieci z klas I­ – III

Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Stanisławowie

 • Na zajęcia przyjmowane są tylko te dzieci, których rodzic zgłosi do dyrektora Zespołu Szkolnego w Stanisławowie (tel. 257575479, 257575025, 257575079) przyprowadzenie dziecka na zajęcia najpóźniej do godz. 12.00 dnia poprzedzającego przyjście dziecka.

     Dzieci niezgłoszone nie zostaną przyjęte na zajęcia!

 • Przyjmujemy tylko dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych. Pierwszego dnia dziecko przynosi oświadczenie dotyczące kontaktu telefonicznego z opiekunem i zgody na pomiar temperatury oraz każdego dnia dziecko przynosi podpisane przez rodzica oświadczenie dotyczące stanu zdrowia – do pobrania poniżej załączniki do niniejszej informacji (należy wydrukować lub przepisać i podpisać) .
 • Nie przysyłamy dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji .
 • Dziecko nie przynosi do szkoły żadnych niepotrzebnych przedmiotów (np. zabawek).
 • Dzieci przynoszą piórnik z przyborami (klej, nożyczki, kredki, ołówek, długopis, linijka) – dzieci nie mogą wymieniać się przyborami. Wskazane aby dziecko zabrało również coś do picia i ewentualnie kanapki.
 • Dziecko przychodzące na zajęcia oraz ich opiekunowie zobowiązani są do używania indywidualnej osłony nosa i ust (np. maseczki) – uczniowie mogą zdjąć maseczki dopiero po zajęciu wyznaczonego miejsca w sali lekcyjnej.
 • W związku z koniecznością zapewnienia szybkiej komunikacji z opiekunami dzieci zobowiązuję wszystkich opiekunów dzieci do pozostawienia wychowawcy numeru telefonu kontaktowego. W przypadku braku możliwości kontaktu z opiekunem na podany numer w czasie dłuższym niż 0,5 godziny dziecko może nie zostać przyjęte na zajęcia w kolejnym dniu.
 • Zajęcia opiekuńczo-wychowawcze będą organizowane w grupach maksymalnie 10. osobowych z pominięciem dotychczasowego podziału na oddziały klasowe.
 • Przy wejściu do szkoły znajduje się płyn do dezynfekcji rąk. Obliguję wszystkich dorosłych do korzystania z niego.
 • opublikował: J. Leś
  data publikacji: 2020-05-21 12:08
 • zmodyfikował: J. Leś
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-21 12:18

oświadczenie dotyczące kontaktu i zgoda na pomiar temperatury

 • opublikował: J. Leś
  data publikacji: 2020-05-21 12:15
 • opublikował: J. Leś
  data publikacji: 2020-05-21 12:15
 • opublikował: J. Leś
  data publikacji: 2020-05-21 12:22

oświadczenie dotyczące stanu zdrowia ucznia

 • opublikował: J. Leś
  data publikacji: 2020-05-21 12:19
 • zmodyfikował: J. Leś
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-21 12:21
 • opublikował: J. Leś
  data publikacji: 2020-05-21 12:19
 • opublikował: J. Leś
  data publikacji: 2020-05-21 12:22

Informacja dotycząca przedszkoli i oddziałów przedszkolnych

Od 18 maja 2020 r. uruchamiamy zajęcia

opiekuńcze dla dzieci z oddziałów przedszkolnych

Zespołu Szkolnego w Stanisławowie

 1. Zajęcia organizowane są dla dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką w domu.
 2. Na zajęcia przyjmowane są tylko te dzieci, których rodzic zgłosi do dyrektora Zespołu Szkolnego w Stanisławowie (tel. 257575479, 257575025, 257575079) przyprowadzenie dziecka na zajęcia opiekuńcze najpóźniej do godz. 12.00 dnia poprzedzającego przyjście dziecka.                                                                        Dzieci niezgłoszone nie zostaną przyjęte na zajęcia!
 3. Dziecko przyprowadza i odbiera jeden opiekun (nie musi być to ta sama osoba).
 4. Przyprowadzamy tylko dzieci zdrowe – bez objawów chorobowych.
 5. Nie przyprowadzamy dziecka, jeżeli w domu przebywa ktoś na kwarantannie lub w izolacji.
 6. Dziecko nie przynosi do przedszkola żadnych niepotrzebnych przedmiotów (np. zabawek, przytulanek itp.). Wskazane jest aby dziecko, szczególnie młodsze, miało ubranko na zmianę.
 7. Opiekun przyprowadzający lub odbierający dziecko oraz dzieci powyżej 4. roku życia podczas drogi do i z placówki (opiekunowie również w placówce) zobowiązani są do używania indywidualnej osłony nosa i ust (np. maseczki).
 8. W związku z koniecznością zapewnienia szybkiej komunikacji z opiekunami dzieci zobowiązuję wszystkich przyprowadzających dzieci do pozostawienia wychowawcy numeru telefonu kontaktowego do opiekuna. W przypadku braku możliwości kontaktu z opiekunem na podany numer w czasie dłuższym niż 0,5 godziny dziecko może nie zostać przyjęte na zajęcia opiekuńcze w kolejnym dniu.
 9. Zajęcia opiekuńcze będą organizowane w grupach maksymalnie 10. osobowych z pominięciem dotychczasowego podziału na grupy.
 10. Przy wejściu do przedszkola znajduje się płyn do dezynfekcji rąk. Obliguję wszystkich dorosłych do korzystania z niego.

Dzieci przyprowadzamy do budynku Szkoły Podstawowej (ul. Szkolna 4 - furtka od ul. Armii Krajowej).

 • opublikował: J. Leś
  data publikacji: 2020-05-05 14:17
 • zmodyfikował: J. Leś
  ostatnia modyfikacja: 2020-05-14 12:23

UWAGA !!!

W związku z zagrożeniem epidemicznym od dnia 16 marca 2020 r. kontakt z sekretariatem Zespołu Szkolnego w Stanisławowie możliwy jest tylko za pośrednictwem poczty elektronicznej:

zss@stanislawow.pl

lub telefonicznie (w godz. 8.00 – 16:00): 

25 757 54 79  lub  607 540 816

 • opublikował: J. Leś
  data publikacji: 2020-03-16 16:10
 • zmodyfikował: J. Leś
  ostatnia modyfikacja: 2020-03-16 16:16

Adres

Zespół Szkolny w Stanisławowie

ul. Szkolna 4 i 4A

05-304 Stanisławów

Kontakt

Dane kontaktowe

e-mail: zss@stanislawow.pl

tel./fax   25 757 54 79

               25 757 50 25

               25 757 50 79

linie wewnętrzne:

          fax - 21

          sekretariat - 22

          przedszkole - 25

 

Godziny

Godziny urzędowania

poniedziałek - piątek: 8.00 - 16.00

Stopka strony

w górę
Ułatwienia dostępu        Przeczytaj oświadczenie o dostępności
zamknij
Rozmiar czcionki
Wersja o wysokim poziomie kontrastu
Przełącz się na widok strony o wysokim kontraście.
Powrót do domyślnej wersji strony zawsze po wybraniu linku "Graficzna wersja strony" znajdującego się w górnej części witryny.