Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkolny w Stanisławowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

  • elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Przejdź do: zs-stanislawow.pl

Treść strony

Zawieszenie zajęć stacjonarnych

Stanisławów, dn. 19 listopada 2021 r.

ZARZĄDZENIE NR 8/2021

DYREKTORA ZESPOŁU SZKOLNEGO W STANISŁAWOWIE 

w sprawie czasowego zawieszenia zajęć we wszystkich oddziałach klas od I do VIII

Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Stanisławowie

ze względu na sytuację epidemiczną zagrażającą zdrowiu uczniów

W trosce o bezpieczeństwo uczniów oraz pracowników Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Stanisławowie, w związku pojawiającymi się wśród uczniów i pracowników przypadkami zakażeń Covid-19 , na podstawie § 18 ust. 2a i 2c rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2020 r. poz. 1166 ze zm.), po uzyskaniu zgody Wójta Gminy Stanisławów oraz pozytywnej opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Mińsku Mazowieckim zarządzam co następuje:

1. Zawieszam na czas oznaczony prowadzenie zajęć stacjonarnych we wszystkich oddziałach klas od I do VIII Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Stanisławowie w okresie od dnia 22 listopada 2021 r. do dnia 03 grudnia 2021 r.;

2. W okresie czasowego zawieszenia zajęć, o którym mowa w pkt. 1, zadania dydaktyczne i wychowawcze w wymienionych oddziałach będą realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, według obowiązującego tygodniowego rozkładu zajęć za pośrednictwem platformy Teams;

3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 22 listopada 2021 r.

Dyrektor Zespołu Szkolnego w Stanisławowie

mgr Jan Leś

Metryka

  • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Leś
    data wytworzenia: 2021-11-19
  • opublikował: J. Leś
    data publikacji: 2021-11-22 23:07
  • zmodyfikował: J. Leś
    ostatnia modyfikacja: 2021-11-22 23:11

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 16433
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-11-22 23:12:40