Biuletyn Informacji Publicznej
Zespół Szkolny w Stanisławowie

Wyszukiwarka

Odnośniki

Banery

 • elektroniczna skrzynka podawcza ePUAP

Przejdź do: zs-stanislawow.pl

Treść strony

Zawieszenie zajęć od 20.12.2021 r. do 09.01.2022 r.

Zgodnie z § 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 13 grudnia 2021 r. (Dz.U. 2021/2301) od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. ograniczone zostaje funkcjonowanie Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Stanisławowie.

Ograniczenie nie dotyczy oddziałów przedszkolnych w szkole (tzw. zerówek) oraz przedszkola.

Zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są realizowane w bezpośrednim kontakcie dziecka  z osobą prowadzącą te zajęcia na terenie szkoły, z uwzględnieniem realizacji  opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka.

W klasach I-VIII zajęcia lekcyjne ujęte w tygodniowym rozkładzie zajęć (planie lekcji) dla danego oddziału są realizowane z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 30c ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe.

Od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r. w przypadku uczniów, którzy z uwagi na rodzaj niepełnosprawności nie mogą realizować zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość w miejscu zamieszkania, będą prowadzone zajęcia w szkole lub umożliwi się tym uczniom realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

Od dnia 20 grudnia 2021 r. do dnia 9 stycznia 2022 r., na wniosek rodziców uczniów uczęszczających do klas I–III, którzy nie mogą zapewnić opieki swoim dzieciom w tym okresie, zostanie zorganizowana dla nich opieka w szkole. Dzieciom objętym opieką umożliwi się realizację zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość na terenie szkoły.

W czasie ograniczenia funkcjonowania szkoły klasie VIII mogą być prowadzone w szkole konsultacje indywidualne lub grupowe z nauczycielem prowadzącym zajęcia edukacyjne z przedmiotów, z których uczeń przystępuje do egzaminu ósmoklasisty.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Leś
  data wytworzenia: 2021-12-15
 • opublikował: J. Leś
  data publikacji: 2021-12-15 15:17
 • zmodyfikował: J. Leś
  ostatnia modyfikacja: 2021-12-15 15:19

Ponadnarodowa mobilność uczniów

Nasza Szkoła została zakwalifikowana do projektu: „Ponadnarodowa mobilność uczniów” realizowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój w IV Osi Priorytetowej Innowacje społeczne i współpraca ponadnarodowa, Działanie 4.2. Programy mobilności ponadnarodowej.

W ramach projektu planowany jest m.in. wyjazd 20 uczniów i 4 opiekunów do szkoły partnerskiej w Sewilli (Hiszpania) w terminie 26 października – 2 listopada 2021 r.

Więcej w załączniku.

Metryka

 • autor lub odpowiedzialny za treść: Jan Leś
  data wytworzenia: 2021-07-01
 • opublikował: J. Leś
  data publikacji: 2021-07-14 16:27
 • zmodyfikował: J. Leś
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 16:24

Metryka

 • opublikował: J. Leś
  data publikacji: 2021-07-14 16:27
 • zmodyfikował: J. Leś
  ostatnia modyfikacja: 2021-07-14 16:26

Metryka strony

Ilość odwiedzin obecnej strony: 18158
Ostatnia aktualizacja treści obecnej strony: 2021-12-15 15:19:09